افسانه های ایرانی
36 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1381
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : سوئدی
ترجمه ای است از افسانه های ایرانی به زبان سوئدی که زیر نظر استاد سید جعفر کشفی انجام گرفته است . خطاطی عناوین افسانه های ایرانی اثر خود استاد میباشد. نسخه ی چاپ شده در سوئد استکهلم .2002م.اصل خطهای استاد کشفی و چند تشکر نامه از مقامات سوئدی ضمیمه به ای پرونده میباشد.