سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دائرةالمعارف بزرگ اسلامی 
محقق 
1363/01/01 
 
علمی تحقیقی 
همکاری 
انجمن خوشنویسان ایران 
عضو شورای عالی 
1360/01/03 
1370/01/01 
اجرائی 
همکاری 
وزارت ارشاد 
عضو شورای بازبینی فیلم و فیلمنامه 
1364/01/01 
1369/01/01 
اجرائی 
همکاری 
مجمع اهل بیت علیهم السلام 
محقق و مولف 
1373/01/01 
1376/01/01 
امور هنری و تالیف و برنامه ریزی 
همکاری 
موزه شهدا 
مدیریت 
1361/01/02 
1366/01/02 
اجرائی 
همکاری 
بنیاد شهید کل کشور 
سرپرست امور فرهنگی  
1363/01/01 
1366/01/01 
فرهنگی اجرائی 
همکاری 
دانشگاه هنر 
عضو شورای مدیریت  
1360/01/03 
1362/01/01 
اجرائی 
همکاری 
بنیاد سینمائی فارابی 
عضو هیئت امنا 
1360/01/03 
1364/01/01 
اجرائی 
همکاری 
عقیدتی سیاسی سازمان دفاع 
معاون آموزش  
1368/01/01 
1369/01/01 
اجرائی 
همکاری 
آستانه مقدسه حضرت معصومه 
مدیریت فرهنگی 
1369/01/01 
1371/01/01 
فرهنگی اجرائی 
همکاری 
کارگاه هنری آستانه مقدسه 
مدیریت 
1370/01/01 
ادامه دارد 
اجرائی 
تدریس 
حوزه علمیه خوانسار 
مدرس 
1356/07/01 
ادامه دارد 
-- 
تدریس 
دانشگاه الزهراء(س) 
مدرس 
1360/07/01 
1365/03/30 
حکمت هنرهای اسلامی 
تدریس 
دانشگاه هنرهای زیبای تهران 
مدرس 
1360/07/01 
1365/03/30 
حکمت هنرهای اسلامی 
تدریس 
دانشگاه شهید بهشتی 
مدرس 
 
 
تاریخ اسلام ، خوشنویسی 
تدریس 
حوزه علمیه خوانسار 
مدرس 
1383/07/01 
1384/03/31 
آموزش فن نویسندگی